Home
Psych.PraktijkCalis
Behandelingsspectrum
Kosten en vergoeding
Wij over onszelf
Contact, zo vindt U
Download,Doc's,Links


Home

Kosten en vergoedingen

Al sinds 2014 gelden de volgende vergoedingen:

Verwerking, overspannenheid/burnout en relatieproblemen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering en zijn op eigen kosten. Soms is een deel declareerbaar bij de aanvullende verzekering. Hangen de problemen samen met werk, dan kan men met de werkgever over vergoedingen overleggen.

In geval van stoornissen worden 5-12 sessies/gesprekken aangeboden, afhankelijk van de indicatie/verwijzing van de huisarts:

- kort (5 sessies)

- middel (8 sessies)

- intensief (12 sessies)

De kosten van de gehele therapie worden gedeclareerd bij uw zorgverzekering en worden ten hoogste verrekend met uw eigen risico ( +385,- Euro). Er is dus geen eigen bijdrage meer. Voorwaarde is wel een verwijzing van de huisarts!

Bij meervoudige, langdurige en complexe problematiek zal ik Specialistische Geestelijke GezondheidsZorg (SGGZ) adviseren, hetgeen ook via de huisarts kan worden aangevraagd.


Paul Calis heeft afspraken met alle ziektekostenverzekeraars als CZ, UVIT (VGZ, IZA, TRIAS, IZZ), Menzis (en Anderszorg), Zilveren Kruis (o.a. de Friesland, Achmea, Avero, Interpolis, FBTO), VRZ/Zorg en Zekerheid (o.a. Multizorg, ONVZ, ENO) en ONVZ, DSW (o.a. de Twente, Stad Holland, ASR, de AmertfoortseDitzo), CARESQ (o.a. Promovendum, Besured, National Academic).

Wijzigen of  afmelden van een afspraak kan in overleg tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak; daarna wordt de afspraak in rekening gebracht voor 45,- Euro/uur.

Zie verder 'Werkwijze PCalis 2017' voor uitgebreide beschrijvingen, zoals financiën, zorgverzekeraaars, verloop, therapievormen, communicaties, samenwerking, dossier, verzuim, bereikbaarheid, kwaliteit en klachten.


Home

to Top of Page

(P) (C) PJACalis for Psy2Go! | PJACalis@GMail.com