Home
Psych.PraktijkCalis
Behandelingsspectrum
Diagnostiek
Wat ik wil bieden
Werkwijze
Goede therapeut?
Praktijkruimten
Spreekuren
Kosten en vergoeding
Wij over onszelf
Contact, zo vindt U
Download,Doc's,Links


Home

Behandelingsspectrum

Toepassingen in de Psychologie Praktijk Calis zijn:

1. Oplossinggerichte Therapie (OT t.b.v. zelfbepaling en zelfontwikkeling) zie ook: Oplossinggericht werken en Netwerk Oplossinggerichte Therapie Nederland (NOW!) en  Oplossingsgericht.Nu

2. EMDR (t.b.v. verwerken stagnerende ervaringen en herinneringen), zie ook: www.EMDR.nl en EMDR

3. Counselen (t.b.v. zelfbepaling en zelfontwikkeling), zie ook: Counseling

4. Cognitieve GedragsTherapie (CGT t.b.v. het denken en de emoties, is behulpzaam de samenhang van meerdere problemen te bepalen, biedt veel ruimte aan eigen zienswijzen, belevingen en ook aan zelf werkzaamheid van de client), zie ook Cognitieve-Gedragstherapie (1) of Cognitieve-GedragsTherapie (2) of Conitieve-Gedragstherapie (3)

5. Protocollaire behandelingen (bijv. bij vermoeidheid, slaapstoornissen, eetstoornissen, etc.)

6. Acceptance en Commitment Therapie (ACT t.b.v. doorbreken negatieve gedragspatronen ten gunste van waarde-volle doelen en acties), zie ook: ACT en ACT

7. Vat van Zelfwaardering (VvZ t.b.v. opbouw zelfwaardering m.b.v. opmerkzaamheid en zodoende vanzelf koers nemen op wat zelf belangrijk vindt), zie ook: Vat van Zelfwaardering

8. ReAttach (kalmerend, verwerking en hernemen eigen ontwikkeling - vooral daar waar woorden tekort schieten of praten niet helpt), zie ook: ReAttach.nl

Ter aanvulling worden toegepast:

8. Emotional Focused Therapie (EFT om de bedoelde, ware, onderliggende motieven en emoties achter de oppervlakkige emoties zichtbaar te maken met name in de eigen en gezamenlijke communicatie), zie ook: EFT en EFT


 

Home

to Top of Page

(P) (C) PJACalis for Psy2Go! | PJACalis@GMail.com